Fiscale zaken

Belastingregels zijn ingewikkeld. Het is belangrijk om ze goed, op tijd en nauwkeurig toe te passen. Ik beschik over actuele kennis van de belastingwetgeving en zorg dat u optimaal gebruik maakt van de fiscale regelgeving.

U kunt alle correspondentie van de Belastingdienst zoals aanslagen en vragenbrieven direct naar mij doorsturen. Ik onderhoud het contact met de Belastingdienst en zorg voor overleg of eventuele bezwaarschriften. In principe is dit inbegrepen bij het verzorgen van de betreffende belastingaangiften maar in specifieke situaties kan het voorkomen dat de bijkomende werkzaamheden een zodanige omvang aannemen dat ik contact met u zal moeten opnemen om de beste manier van aanpak te bespreken.

Naast de aangifte Omzetbelasting en aangifte Loonheffing kan ik zorgdragen voor uw aangifte Inkomstenbelasting, Vennootschapsbelasting, Erfbelasting of Schenkbelasting.