Scheiding

Een scheiding is een complexe gebeurtenis. Uw thuissituatie verandert en u moet samen met uw voormalige partner veel regelen. Hierbij kunt u zich laten ondersteunen door specialisten die alles weten over zaken als alimentatie, ouderschapsplannen, fiscale regelingen, hypotheken en pensioenen. Alle gemaakte afspraken worden vastgelegd in een scheidingsconvenant.

Bij een scheiding spelen diverse fiscale aspecten een rol. Zo ontstaat er vaak recht op verschillende aftrekposten en belastingkortingen. Naast de aanwezigheid van kinderen speelt de eigen woning hierbij vaak een grote rol. Al deze elementen worden meegenomen bij het maken van afspraken over bijvoorbeeld de alimentatie voor de ex-partner en de kinderen. Als uitgangspunt daarbij geldt het netto-inkomen van de voormalige partners na de scheiding.

Na het maken van afspraken en het vastleggen hiervan in het scheidingsconvenant moet er vaak voor één of beide partners een Voorlopige Teruggaaf Inkomstenbelasting aangevraagd of gewijzigd worden. Vervolgens moet na afloop van het jaar de aangifte Inkomstenbelasting over het scheidingsjaar ingediend worden. Deze zaken kan ik voor u regelen.

Bent u op zoek naar iemand die u professioneel en voor een van tevoren vastgesteld tarief begeleidt bij alle aspecten van een scheiding, neem dan contact op met Karin Copinga van het Scheidingskantoor, alle informatie hierover vindt u op www.scheidingskantoor.nl.